ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΗ

Ιερα Μονη Ομπλου - Παναγια - Καθολικο - μοναχοι - μοναστηρια - Πατρα
       Ιερα Μονη Ομπλου - Παναγια - Καθολικο - μοναχοι - μοναστηρια - Πατρα
       Ιερα Μονη Ομπλου - Παναγια - Καθολικο - μοναχοι - μοναστηρια - Πατρα
       Ιερα Μονη Ομπλου - Παναγια - Καθολικο - μοναχοι - μοναστηρια - Πατρα
       Ιερα Μονη Ομπλου - Παναγια - Καθολικο - μοναχοι - μοναστηρια - Πατρα
       Ιερα Μονη Ομπλου - Παναγια - Καθολικο - μοναχοι - μοναστηρια - Πατρα
       Ιερα Μονη Ομπλου - Παναγια - Καθολικο - μοναχοι - μοναστηρια - Πατρα
       Ιερα Μονη Ομπλου - Παναγια - Καθολικο - μοναχοι - μοναστηρια - Πατρα
       Ιερα Μονη Ομπλου - Παναγια - Καθολικο - μοναχοι - μοναστηρια - Πατρα
       Ιερα Μονη Ομπλου - Παναγια - Καθολικο - μοναχοι - μοναστηρια - Πατρα
       Ιερα Μονη Ομπλου - Παναγια - Καθολικο - μοναχοι - μοναστηρια - Πατρα